Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała precedensowy wyrok na rzecz jednej ze spółek z branży informatycznej przed sądem okręgowym.

Wyrokiem z 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz jednej ze spółek z branży informatycznej reprezentowanej przez kancelarię JD&P naprawienie tzw. szkody giełdowej (2,3 mln zł plus odsetki). Wyrok jest precedensowy, ponieważ dotyczy nierozstrzygniętych dotąd problemów obliczania szkody zmiennej w czasie (zmiana kursu akcji), oceny związku przyczynowego w transakcjach giełdowych, a także oceny decyzji biznesowych akcjonariusza (kiedy sprzedać akcje) w kontekście obliczania wysokości poniesionej przez niego szkody. Wyrok jest nieprawomocny. Spółkę, która uzyskała odszkodowanie, reprezentowali: prof. Przemysław Drapała (partner), Marcin Chomiuk (partner), Mateusz Jaworski (associate).

Media:
Jara Drapała & Partners uzyskała wyrok zasądzający naprawienie szkody giełdowej