3 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę wykonawcy kwestionującego wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nakazujący Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania wykluczenie tego wykonawcy z postępowania, którego przedmiotem jest budowa spalarni w Warszawie.

W ten sposób kończy się istotny etap w tym trwającym już prawie 2 lata postępowaniu. Na skutek długotrwałej procedury oraz licznych sporów przed KIO i sądem pozostała już tylko jedna ważna oferta w tym postępowania. Jest nią oferta złożona przez konsorcjum CNIM / PORR.

Konsorcjum w postępowaniu skargowym reprezentował zespół prawników JDP kierowany przez r.pr. Wojciecha Merkwę, w składzie z r.pr. Piotrem Dumą i aplikantem Iwo Franaszczykiem.