German Desk kancelarii JDP z sukcesem wspierał klienta w restrukturyzacji zadłużenia jego kontrahenta. Zespół kierowany przez Barbarę Kaczałę (Counsel, Co-Head of German Desk) i dra Marcina Chomiuka (Partner, Head of M&A, Corporate and Commercial, Head of German Desk) doradzał wierzycielowi – niemieckiej firmie rodzinnej – przy restrukturyzacji wierzytelności o łącznej kwocie ponad 40 milionów złotych od polskiej firmy rodzinnej.

Projekt miał charakter transgraniczny i obejmował trzy jurysdykcje: polską, niemiecką oraz szwajcarską. Polegał m.in. na przygotowaniu i wynegocjowaniu ugody, obejmującej w szczególności plan spłaty dłużnika, wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz ustanowieniu zabezpieczeń przy uwzględnieniu kwestii spadkowych. Doradztwo realizowane było przy założeniu strategii „win – win”:  prowadzącej do zaspokojenia wierzytelności, w sposób realnie możliwy do realizacji przez dłużnika.

Pod kierunkiem Barbary Kaczały i dra Marcina Chomiuka w doradztwie brali udział również dr hab. Bogusław Lackoroński (Of Counsel, Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespół Infrastruktury), Michał Urbański (Counsel, Zespół Nieruchomości) oraz Magdalena Zasiewska (Head of Tax, Zespół Podatkowy).