Prawnicy z Jara Drapała & Partners (JD&P) wygrali międzynarodowy arbitraż handlowy prowadzony według Regulaminu ICC w Londynie. Spór dotyczył stanu faktycznego obejmującego aż cztery różne jurysdykcje z trzech różnych kontynentów.

Trybunał arbitrażowy uwzględnił pozew w pełnym zakresie, a także przychylił się do argumentacji prawników z JD&P co do zwrotu pełnych rzeczywistych kosztów postępowania na rzecz klienta.

Od momentu wezwania do zapłaty po uzyskanie wyroku, spór był prowadzony przez radcę prawnego Marcina Chomiuka, partnera w JD&P oraz adwokata Wojciecha Bazan (associate) z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w JD&P.

Więcej szczegółów na portalach: Rynek Prawniczy i CEE Legal Matters