Kancelaria JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy infrastruktury dla OZE oraz drogowej w zakresie wniosku o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z realizowanej umowy o budowę odcinka drogi wojewódzkiej.

Celem wniosku jest uzyskanie waloryzacji odzwierciedlającej rzeczywisty wzrost cen materiałów i kosztów wykonania od chwili kalkulacji oferty na realizację umowy do chwili obecnej poprzez zawarcie aneksu do umowy zmieniającego mechanizm waloryzacyjny.