Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie klienta kancelarii JDP – wykonawcy działającego w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki – od decyzji o wykluczeniu z przetargu, które nastąpiło w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. Przepis ten przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, z którym w ostatnich latach rozwiązano umowę o zamówienie publiczne.

Izba w pełni podzieliła argumentację kancelarii, stwierdzając m.in. że decyzja o wykluczeniu była wadliwie uzasadniona, bazowanie na niezweryfikowanych informacjach jest nieakceptowalne, a zamawiający ma bezwzględny obowiązek szczegółowej analizy problematycznego kontraktu zanim podejmie decyzję o wykluczeniu. Izba nakazała przywrócenie oferty klienta JDP.

Przed KIO klienta reprezentował r. pr. Wojciech Merkwa wspólnie z r. pr. Piotrem Dumą z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołu Infrastruktury w kancelarii JDP, którymi kieruje profesor Przemysław Drapała.

Media:

Rynek Prawniczy

Rynek Infrastruktury

Puls Biznesu