Prawnicy JDP odnoszą sukces w sporze prawnym dotyczącym praktyki zadawania pytań w przetargach

W wyroku z 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza podważyła prawo zamawiającego do zadawania dodatkowych pytań w trybie art. 223 p.z.p. w sytuacji „gdy oferta nie budzi wątpliwości”. Z takim zapatrywaniem nie zgodził się jednak Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd Zamówień Publicznych). W swoim stanowisku podzielił w znacznej mierze argumenty prezentowane przez JDP, z tym że ani treść wspomnianego przepisu, ani też wykładnia systemowa czy celowościowa nie wskazują na zasadność wezwania wykonawców wyłącznie w sytuacji pojawienia się „wątpliwości” po stronie zamawiającego.

Wielu organizatorów przetargu tłumaczy praktykę zadawania pytań próbą lepszego poznania ofert wykonawców, natomiast część ekspertów uważa, że jest to bezzasadne, a wręcz szkodliwe dla nich.

Dr Łukasz Goniak, Counsel z JDP, reprezentujący konsorcjum budowlane, które przystąpiło w postępowaniu po stronie zamawiającego, pozytywnie odbiera wyrok sądu.

 

Dlaczego wyrok sądu ma znaczenie dla rynku budowlanego?

Aby porównanie ofert było możliwe, zamawiający musi wiedzieć, że zasadniczo obejmują one cały przedmiot zamówienia. Bez tego nie ma pewności, że wszyscy wykonawcy wycenili to, czego oczekiwał od nich zamawiający. Bez możliwości wyjaśnienia poszkodowani są np. ci wykonawcy, którzy rzetelniej podeszli do swoich obowiązków. Dotyczy to zwłaszcza tych inwestycji, które realizowane są metodą „zaprojektuj i buduj” – mowi dr Łukasz Goniak.

Dr Łukasz Goniak także komentuje wyrok na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w artykule: „Czy organizator przetargu ma prawo żądać wyjaśnień od firm w każdym przypadku?


Kontakt:

Dr Łukasz Goniak – adwokat w Zespole Zamówień Publicznych, Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury