Zapewniliśmy wsparcie prawne wykonawcy/producentowi realizującemu zamówienie o znacznej wartości dla jednego z sektorowych zamawiających, polegające na zaprojektowaniu i montażu elementów parku maszynowego. Wykonawca wnioskował o waloryzację wynagrodzenia wobec znacznego wzrostu kosztów realizacji zamówienia. Waloryzacja nie opierała się na PZP.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w doradztwie w przedmiocie waloryzacji dla przedsiębiorców z różnych branż opracowaliśmy argumentację dostosowaną do indywidualnej sytuacji klienta działającego w branży przemysłowej. Wniosek oparty był na okolicznościach, które spowodowały wzrost kosztów realizacji inwestycji i wystąpiły nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach (nie tylko wojna w Ukrainie). Wymagało to od nas kompleksowej analizy danych zebranych z rynków zagranicznych, wiarygodnych publikacji z tych obszarów świata, jak i regulacji prawnych wprowadzających restrykcje w innych państwach w związku z kolejnymi falami pandemii COVID-19.

Efektem przygotowanego przez nas wniosku było zawarcie między Stronami aneksu podwyższającego wynagrodzenie wykonawcy/producenta i uzyskanie środków pieniężnych bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Kolejny raz udało się uzyskać środki dla klienta już dziś, bez niedogodności związanej z kosztem pieniądza w czasie.