W następstwie postępowania prac nad ustawą o ochronie sygnalistów przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników przystąpiły do tworzenia lub uaktualnienia wewnętrznych przepisów regulujących tę kwestię. Polska firma z branży lotniczej zatrudniająca ponad 1000 pracowników zaangażowała zespół JDP do przygotowania regulaminu zgłaszania nieprawidłowości. Jest to kolejna procedura, którą przygotowujemy w związku z rychłym uchwaleniem przepisów o ochronie sygnalistów.

W ramach prac nad regulaminem rozważeniu podlegają w szczególności:

– dopuszczalność dokonywania zgłoszeń anonimowych,

– możliwość dokonywania zgłoszeń przez podmioty zewnętrzne (np. kontrahentów, podwykonawców),

– rozszerzenie obszarów, których mogą dotyczyć zgłoszenia,

– ustalenie kanałów zgłoszeń,

– określenie zasad ochrony tożsamości i zapewnienia poufności,

– współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Sprawę prowadzą adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Counsel, we współpracy z adw. Magdaleną Bartnik, Associate (aspekty prawa pracy) i r.pr. Anną Matusiak-Wekierą, Head of Data Protection (apekty ochrony danych osobowych).