JDP reprezentowała międzynarodowego lidera rynku logistyki w transakcji nabycia od spółki będącej europejskim liderem na rynku energetycznym 100% udziałów w centrum usług wspólnych odpowiedzialnym za świadczenie usług na rzecz całej grupy kapitałowej. Transakcję poprzedziło przeprowadzenie przez JDP kompletnego badania due diligence z zakresu prawa korporacyjnego, prawa kontraktowego, prawa pracy oraz prawa regulacyjnego, którego szczególnym celem było m.in. zaadresowanie głównych potencjalnych problemów wskazanych przez niemieckich doradców prawnych.

Ze względu na szeroki i rozbudowany zakres działalności nabywanej spółki transakcja wymagała szczególnej ostrożności przy formułowaniu kompleksowych oświadczeń i zapewnień (representations & warranties) w ramach umowy sprzedaży udziałów, jak również wdrożenia indywidualnie opracowanej struktury corporate governance po closingu transakcji.

Z uwagi na transgraniczny charakter transakcja była prowadzona od pod prawem polskim i niemieckim w ścisłej współpracy z niemiecką kancelarią Orth Kluth. Druga strona reprezentowana była przez niemiecką kancelarię Kummerlein oraz przez kancelarię Greenberg Traurig w Warszawie.

W skład zespołu transakcyjnego JDP prowadzonego przez Marcina Chomiuka wchodzili: Marcin Lewiński, Barbara Kaczała, Adam Usiądek, Daria Gromotka oraz Zuzanna Cybulska, wspierani w zakresie IT/IP przez Krzysztofa Bąka.

Rynek Prawniczy