Zespół JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla jednego z największych prywatnych operatorów komunikacji miejskiej w zakresie wniosków o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z umów o świadczenie usług przewozu zawartych z największymi w Polsce miastami (zarządami transportu miejskiego).

Celem wniosku jest uzyskanie waloryzacji odzwierciedlającej m.in. rzeczywisty wzrost cen paliwa, kosztów płac i innych kosztów wykonywania usług przewozowych poprzez zawarcie aneksu do umowy do obecnie wykonywanych umów.