W postępowaniu w sprawie zwrotu kosztów stałych, Dorota Dąbrowska – doradca podatkowy, Tax Manager oraz Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Taxes uzyskały dla dużej firmy budowlanej korzystny wyrok sądu administracyjnego.

Wyrok potwierdził, że zwrot kosztów stałych wykonawcy, naliczonych w przedłużonym okresie umowy realizowanej w trybie zamówienia publicznego i powstałych z winy zamawiającego, który przedstawił błędną dokumentację projektową, stanowi odszkodowanie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jest to pierwsze tego rodzaju pozytywne rozstrzygnięcie sądowe, które przeczy dotychczasowej, niekorzystnej praktyce stosowanej przez organy podatkowe, traktujące tego rodzaju wypłaty jako opodatkowane VAT wynagrodzenie za usługę. Wyrok został wydany wskutek zaskarżenia interpretacji, w której dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe stanowisko reprezentowanego przez JDP wykonawcy, zgodnie z którym, wypłaty dokonywane na jego rzecz mają charakter odszkodowawczy.

Media:

Rynek Prawniczy