Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla jednej z wiodących na polskim rynku firm świadczących usługi inżyniera kontraktu i nadzoru nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Nasze doradztwo obejmuje przygotowanie wniosku o waloryzację wynagrodzenia za wykonywanie usług inżyniera kontraktu w ramach jednej z wiodących inwestycji budowlanych oraz reprezentowanie w toku negocjacji aneksu z zamawiającym publicznym. Waloryzacja wynika z nieprzewidywalnego wzrostu kosztów personelu, podwykonawców i kosztów pośrednich.