Zespół prawa spółek JDP doradzał dużej grupie spółek notowanej na GPW we wdrożeniu do jej dokumentów korporacyjnych zmian wynikających z zeszłorocznej nowelizacji KSH dotyczących:

Oprócz opinii oceniającej celowość zawiązania formalnej grupy spółek, przy aktywnym dialogu z organami spółki dominującej i zależnych, do systemu corporate governance wdrożyliśmy takie zagadnienia jak:

Przy projekcie pracowali dr Marcin Chomiuk i Martyna Kwiatek.

Zmiany uwzględniały dobrze działający system w istniejącej, niesformalizowanej grupie spółek. Sąd rejestrowy nie miał zastrzeżeń do modyfikacji statutu emitenta.