Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zanim dołączyła do zespołu JDP zdobywała doświadczenie m. in. w polskim oddziale jednej z europejskich sieci kancelarii prawnych. Uczestniczyła w transakcjach fuzji i przejęć, finansowania aktywów (w tym leasingu takich aktywów jak centra handlowe oraz hale magazynowe) oraz nieruchomościowych, łącznie z współuczestniczeniem w przeprowadzaniu badań due diligence. Doradzała również w kwestiach prawa korporacyjnego, świadcząc bieżącą obsługę spółek.


Wybrane projekty

 • nabycie 50% + 1 akcji w spółce zajmującej się produkcją artykułów spożywczych (bio food/vege) w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych i obligacji zamiennych na akcje;
 • dokapitalizowanie w drodze nabycia udziałów mniejszościowych w spółce zajmującej się opracowywaniem kompleksowych technologii pozyskiwania gazu.

Kariera zawodowa

 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021–2022 DUBIJ LEGAL
 • 2019–2021 act BSWW legal & tax
 • 2017–2018 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wyrwicki Radca Prawny

Edukacja

 • 2022-2023 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, LL.M. (Master of Laws) International Commercial Law
 • od 2021 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2015–2020 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski