Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych.
Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • od 2020 Wydawnictwo C.H. Beck, redaktor merytoryczny publikacji prawnych
  • 2021–2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka

Pro bono

  • Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wolontariat

Edukacja

  • 2017–2022 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawo i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski