Zbigniew Jara - Radca prawny, Rechtsanwalt, Of counsel

ZBIGNIEW JARA

RADCA PRAWNY
RECHTSANWALT
OF COUNSEL

Pobierz vCard

Radca prawny, Of counsel. Uznany ekspert w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa handlowego, Joint Venture, prawa kartelowego, a także w zakresie rozwoju i finansowania projektów. W ramach praktyki Fuzji i Przejęć doradza polskim i międzynarodowym koncernom w kompleksowych transakcjach, w tym transgranicznych (M&A), oraz porozumieniach o współpracy (Joint Venture) m.in. niemieckiemu właścicielowi przy restrukturyzacji, a kolejno sprzedaży ponad 200 dyskontów. Doradzał ponadto niemieckiemu koncernowi przy budowie fabryki fundamentów do morskich elek­trowni wiatrowych w zakresie struktury (SPV) i warunków współpracy z polskimi partnerami, a następnie przy sprzedaży jego udziałów w owym Joint Venture. Prowadził także szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki, w tym restrukturyzacji transgranicznych.

Autor polsko- i niemieckojęzycznych publikacji z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa kartelowego, m.in. na temat: Joint Venture, wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji, zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych oraz transgranicznych fuzji spółek. Autor i redaktor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck (3 wyd. 2020) oraz Beck-online.

 • Kompleksowe doradztwo na rzecz niemieckiego właściciela przy restrukturyzacji, a następnie przy sprzedaży ponad 200 dyskontów (część operacyjna) na rzecz lidera na polskim rynku;
 • Kompleksowe doradztwo odnośnie struktury (SPV) i warunków współpracy (joint venture) niemieckiego koncernu z polskimi podmiotami w związku z budową fabryki fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych;
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz niemieckiego koncernu rolnego przy restrukturyzacji, a następnie przy połączeniu kilkunastu spółek akcyjnych w Polsce.
 • Wykładowca w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1996 – 1997
 • Od 2020 – Of Counsel, JDP DRAPAŁA & PARTNERS;
 • 2005 – 2019 – Partner Założyciel, Partner Zarządzający kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS;
 • 1997 – 2005 – Współzałożyciel i Partner Zarządzający warszawskiego biura kancelarii Gleiss Lutz;
 • 1994 – 1996 – Gurland & Lambsdorff, Frankfurt nad Menem (Niemcy);
 • Członek Deutscher Anwaltverein.
 • Uniwersytety we Wrocławiu i Frankfurcie nad Menem (Niemcy)
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz Online, wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Polnisches Kartellrecht (pl.: Polskie prawo kartelowe) [w:] Handbuch des Wirtschaftsrechts in Osteuropa. Länderteil Polen, wyd. C.H. Beck, Monachium 2015;
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz Online, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Spółka akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem, wyd. Heymanns, Warszawa 2004;
 • Liczne publikacje z zakresu prawa spółek i prawa handlowego oraz prawa kartelowego, m.in. na temat: wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji; zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych, transgranicznych fuzji spółek.
 • Polski
 • Niemiecki
 • Angielski