Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (w niektórych wartość roszczeń przekracza 250 mln zł). Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie na rzecz wiodących podmiotów (w szczególności międzynarodowych spółek) działających w branży budowlanej i infrastrukturalnej, które skupia się na kwestiach dotyczących procesu budowalnego realizowanego m.in. w oparciu o wzorce FIDIC, odstąpienia od umowy o roboty budowlane i rozliczeniu robót po odstąpieniu, karach umownych za zwłokę oraz wynagrodzeniu za roboty dodatkowe. Zajmuje się także obsługą prawną podmiotów z branży przemysłowej.


Kariera zawodowa

  • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2018–2019 Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci
  • 2018–2018 Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci, praktyka
  • 2017–2017 Kancelaria Błażejowska Nowakowski Radcowie Prawni, praktyka

Edukacja

  • 2022–2023 Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe – Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjno-Budowlanego
  • 2019–2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2013–2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom z wyróżnieniem

Języki

  • polski
  • angielski