Kinga Zagrajek - Associate

KINGA ZAGRAJEK

Associate

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się także doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej.

 • Od sierpnia 2019 – Associate, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS;
 • 11.2018 – 08.2019 – Associate, Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci;
 • 05.2018 – 11.2018 – Praktykantka, Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci;
 • 04.2017 – 08.2017 – Praktykantka, Kancelaria Błażejowska Nowakowski Radcowie prawni.
 • Od 2019 – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie; Aplikantka adwokacka
 • 2013 – 2018 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • 2015 – Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
 • 2016 – Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
 • 2018 – Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie z wyróżnieniem
 • Polski
 • Angielski