Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz wykonawców i podwykonawców oraz obsługą bieżących postępowań sądowych, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych m.in. w oparciu o wzorce FIDIC, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z prawem autorskim.


Kariera zawodowa

  • od 2022 JDP Drapała & Partners
  • 2021–2022 JDP Drapała & Partners, Praktyka
  • 2019–2020 MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni, Praktyka

Edukacja

  • od 2023 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2017–2022 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo, dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem

Języki

  • Polski
  • Angielski
  • Hiszpański