Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury. Doświadczenie zdobywał w czołowych polskich kancelariach oraz w dziale prawnym wiodącego generalnego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej, kolejowej, a także energetycznej. Uczestniczy w obsłudze sporów dotyczących: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe, odstąpienia od umowy, rozliczenia kontraktu w związku z odstąpieniem od umowy. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych i doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Wybrane projekty

 • 2022 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ prawa obcego na polskie prawo prywatne”
 • 2021 – 2022 Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis”, Wiceprezes

Kariera zawodowa

 • od 2023 – JDP Drapała & Partners
 • 2022 – 2023 DWF Poland Jamka sp. k., junior associate
 • 2021 – 2022 Budimex S.A., praktykant
 • 2020 – 2021 Kochański & Partners Sp. k., stażysta
 • 2019 – Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni, staż wakacyjny
 • 2018 – 2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Góźdź w Warszawie, praktykant

Edukacja

 • 2017 – 2022 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończone z wyróżnieniem
 • 2021 – 2022 Szkoła Prawa Amerykańskiego

Języki

 • polski
 • angielski