Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej i kolejowej, a także w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych i obsłudze sporów dotyczących: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne, skorzystania lub obrony przed skorzystaniem z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, odstąpienia lub obrony przed odstąpieniem od umowy, rozliczenia kontraktu w związku z odstąpieniem od umowy. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych i doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

 • od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2020–2022 JDP Drapała & Partners, research assistant
 • 2019–2020 JDP Drapała & Partners, praktykant
 • 2018 Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Góźdź w Warszawie, praktykant

Edukacja

 • od 2023 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2017–2022 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończone z wyróżnieniem w ramach Indywidualnego Toku Studiów pod opieką naukową dra Witolda Borysiaka

Wyróżnienia

 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów za lata 2017-2022 (pięciokrotnie)
 • III miejsce w konkursie arbitrażowym UW Moot 2019

Projekty

 • 2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ prawa obcego na polskie prawo prywatne”
 • 2021–2022 Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis”, Prezes

Języki

 • Polski
 • Angielski