Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • 2022-2023 – JDP Drapała & Partners, praktyka
  • Od 2023 – JDP Drapała & Partners

Edukacja

  • Od 2024 – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2018-2023 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • 2019-2022 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Języki

  • polski
  • angielski