Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Maciej Stępień - Radca prawny | Senior Associate - Kancelaria JDP

Maciej Stępień

Radca prawny | Senior Associate

Specjalizacje

Podatki

Radca prawny, Associate w Zespole Podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał u boku ekspertów wywodzących się z największych międzynarodowych firm konsultingowych.
Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach z obszaru podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, które często wymagają interdyscyplinarnego podejścia na styku podatków i prawa.
Uczestniczył w wielu projektach dotyczących oceny konsekwencji podatkowych międzynarodowych przepływów pieniężnych (w tym na gruncie przepisów o podatku u źródła), transferu aktywów (w tym nieruchomościowych) oraz polegających na identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyk podatkowych podczas przeglądów podatkowych (w tym w ramach audytów due diligence).
Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącego wsparcia klientów w ramach tzw. usług hotline oraz w projektach typu VAT compliance (w tym na rzecz firm zagranicznych prowadzących działalność w Polsce).


Wybrane projekty

 • opracowanie i wdrożenie procedur podatkowych dla firmy działającej w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej specjalizującej się w produkcji i sprzedaży dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych, które były ukierunkowane przede wszystkim na ustrukturyzowanie i spisanie obowiązków osób, których działalność wpływała na sytuację podatkową firmy w podatku od towarów i usług;
 • analiza podatkowa wewnątrzgrupowych przepływów pieniężnych z tytułu dywidendy, odsetek i należności licencyjnych dokonywanych w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją i dystrybucją farm, emalii i lakierów pod kątem przepisów dotyczących podatku u źródła oraz wsparcie przy uzyskiwaniu opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła;
 • doradztwo podatkowe przy restrukturyzacji polskiej grupy działającej na rynku cateringu dietetycznego obejmujące opracowanie najbardziej korzystnego i bezpiecznego od strony podatkowej scenariusza umożliwiającego wejście zewnętrznego inwestora, jak również ocenę skutków podatkowych poszczególnych etapów restrukturyzacji (w tym przenoszenia aktywów nieruchomościowych);
 • przegląd podatkowy typu due diligence oraz doradztwo podatkowe przy transakcji zbycia logistycznych aktywów nieruchomościowych przez jednego z czołowych polskich producentów i dystrybutorów mebli na rzecz zagranicznego inwestora;
 • ocena możliwości zastosowania preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa w związku z wprowadzeniem do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu działalności twórczej;
 • doradztwo podatkowe w zakresie możliwości wdrożenia tzw. ulg proinnowacyjnych w podmiocie będącym polskim producentem i dystrybutorem architektury ogrodowej.

Kariera zawodowa

 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017 – 2023 Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.
 • 2016 – 2017 Małkowski Kowalska Kancelaria Radców Prawnych sp.j., praktykant

Edukacja

 • 2016 – 2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2010 – 2015 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski