Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Aplikantka radcowska w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC oraz dotyczących roszczeń z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, roszczeń związanych z przedłużeniem czasu na ukończenie, roszczeń wynikających z realizacji gwarancji należytego wykonania umowy, roszczeń podwykonawczych. Zajmuje się również doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2021–2023 Jakubaszek & Wspólnicy Sp.k.
  • 2020–2021 Kancelaria Adwokacka adw. Anny Kamińskiej w Lublinie
  • 2018 Instal Lublin S.A.

Edukacja

  • od 2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • 2016–2021 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Języki

  • polski
  • angielski