Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w sporach gospodarczych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo na rzecz największych podmiotów działających na rynku infrastrukturalnym oraz energetycznym (w tym OZE), jak również na rzecz deweloperów i funduszy inwestycyjnych. Doradzał m.in. w sporach odszkodowawczych powstałych wewnątrz konsorcjum spółek realizujących projekty infrastrukturalne, sprawach o zapłatę kar umownych, sprawach o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne na kontraktach budowlanych, sprawach z rebus sic stantibus, sporach korporacyjnych dotyczących przejęcia kontroli nad spółką. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw mających elementy transgraniczne, w tym międzynarodowych sporach arbitrażowych.


Wybrane projekty

 • bieżące doradztwo na rzecz podmiotów realizujących kontrakty budowlane, w tym projekty morskie, kolejowe, drogowe i kubaturowe;
 • reprezentacja członka konsorcjum w sporze z innymi konsorcjantami w toku realizacji dużego projektu infrastrukturalnego (roszczenia odszkodowawcze);
 • reprezentacja generalnego wykonawcy w sporze dotyczącym odstąpienia od umowy o roboty budowlane na budowę dróg wojewódzkich;
 • reprezentacja generalnego wykonawcy w sporze dotyczącym budowy specjalistycznego obiektu kubaturowego (obejmującym roszczenia wykonawcy z tytułu wykonanych robót dodatkowych i zamiennych oraz roszczenia zamawiającego z tytułu naliczonych kar umownych);
 • reprezentacja generalnych wykonawców w wielu postępowaniach przeciwko PKP PLK oraz GDDKiA dotyczących zapłaty za wykonane roboty dodatkowe i zamienne (łączna kwota roszczeń ponad 300 mln zł);
 • reprezentacja spółki giełdowej w sporze sądowym dotyczącym unieważnienia ratunkowej emisji akcji na kwotę ponad 100 mln zł;
 • reprezentacja spółki działającej w branży energetycznej w sporze przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym szkody wyrządzonej naruszeniem regulacji unijnych, na kwotę ponad 80 mln zł.

Kariera zawodowa

 • Od 2024 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019 – 2024 DLA Piper
 • 2019 Linklaters

Edukacja

 • 2018 – University of Melbourne, Melbourne Law School, stypendium
 • 2013 – 2018 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa
 • 2017 – Uniwersytet w Lejdzie, Wydział Prawa, stypendium
 • 2016 – 2017 Szkoła Prawa Amerykańskiego prowadzona przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z the CUA Columbus School of Law

Wyróżnienia

 •  2017 – stypendysta Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)

Języki

 • polski
 • angielski