Maria Łabno - Adwokat, Associate

MARIA ŁABNO

ADWOKAT
SENIOR ASSOCIATE

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów wynikających z realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (w szczególności branży drogowej, tramwajowej oraz energetycznej) oraz branży produkcyjnej. Reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych m.in. z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Doradza także podczas bieżącej realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach karnych.

 • Od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa
 • 2013 – 2015 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Katowice, Warszawa
 • 2012 Kancelaria adw. D. Abłażewicza i adw. M. Imielińskiego, Katowice
 • 2011 – 2012 Kancelaria adw. dr M. Frasa i adw. Ł. Kolnego, Katowice
 • Członkini Zespołu Prawnego Hufca ZHP Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej (od 2013);
 • Trenerka Drużyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego podczas XXI edycji konkursu arbitrażowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2013-2014);
 • Członkini Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Prawa Cywilnego (2010 – 2012);
 • 2014 –  2017 – Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach, aplikantka adwokacka;
 • Od 2013 – Uniwersytet Śląski, studia doktoranckie, prawo;
 • 2010 – 2011 – Karl – Franzes Universität w Graz (Niemcy), prawo;
 • 2008 – 2013 – Uniwersytet Śląski, studia magisterskie, prawo.
 • 1. miejsce w kategorii drużynowej podczas III edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (2014);
 • Nagroda im. Prof. Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2013);
 • Wyróżnienie za pracę pisemną – memorandum powoda – Pieter Sanders Award Best Memorandum for Claimant, podczas XX edycji konkursu arbitrażowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2013);
 • 1. miejsce w kategorii „Best Oralist” podczas I edycji konkursu arbitrażowego DCFR Warsaw International Arbitration Moot (2012);
 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki