Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury.

Ma doświadczenie w doradztwie prawnym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej oraz infrastrukturalnej. W swojej praktyce koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu bieżącej obsługi prawnej, zwłaszcza na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne.
Ponadto wspiera klientów w zakresie postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi.


Kariera zawodowa

  • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2021–2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
  • 2020–2021 Dentons (Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.), praktyka
  • 2019–2019 Kancelaria prawna SPCG (T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.), Kraków, praktyka

Edukacja

  • Od 2022 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2017–2022 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski
  • niemiecki