Jakub Abramowicz - Associate

JAKUB ABRAMOWICZ

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, bezpodstawnego wzbogacenia i prawa wekslowego.

  • Od 09.2019 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2017- 2019 Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sarbiński & Sobczyk
  • Od 2019 – Izba Adwokacka w Warszawie (aplikacja adwokacka)
  • 2013-2018 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • „Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. I”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2019.
  • „Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. II”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 /2019.
  • „Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane”, Monitor Prawniczy nr 16/2019 – glosa do wyroku SN z 11.01.2017 r., IV CSK 109/16, LEX nr 2238237
  • Polski
  • Angielski