Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym na rzecz podmiotów działających w branży budowlanej i infrastrukturalnej. Dodatkowo posiada doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych z zakresu umów handlowych, m. in. umów agencyjnych.


Kariera zawodowa

  • Od 2023 – JDP Drapała & Partners
  • 2022-2023 – Noerr Żelich Sp. k., praktyka

Edukacja

  • Od 2024 – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2018-2023 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom z wyróżnieniem

Języki

  • polski
  • angielski
  • niemiecki