Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokatka w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała również klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz handlowego (w ramach tej gałęzi prawa w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych w postępowaniach z zakresu Compliance.


Kariera zawodowa

  • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2017–2021 NOERR Biedecki
  • 2014–2016 DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy

Edukacja

  • 2021-2022 Uczelnia Łazarskiego, studia podyplomowe „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników”
  • 2016–2018 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2010–2015 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski