Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2019-2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka

Edukacja

  • od 2022 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • od 2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, specjalizacja finanse i rachunkowość
  • 2017-2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski