Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury. Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne jak i bieżącym wsparciem klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz instytucjami publicznymi.

W swojej dotychczasowej karierze obsługiwał pod względem prawnym jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz zajmował się bieżącym doradztwem prawnym na rzecz instytucji zamawiających oraz wykonawców, udziałem w procesach inwestycyjnych o wartości do 2 mld złotych oraz kompleksową obsługą projektów z zakresu zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych.


Wybrane projekty

 • koordynacja prac zespołu prawnego Wykonawcy dla dwóch Inwestycji drogowych realizowanych na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej wartości 0,5 mld złotych;
 • doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dla Specjalnych Stref Ekonomicznych o łącznej wartości ok 150 mln złotych brutto;
 • udział i doradztwo w procesach inwestycyjnych (m.in. drogowych) o wartości do 2 mld złotych;
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz zamawiających;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym z zakresu nowego Prawa zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków unijnych;
 • bieżące doradztwo prawne:
  • w projektach z zakresu zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. unijnych) o wartości do 50 mln złotych brutto;
  • dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych (w tym wielobranżowych) oraz spółek komercyjnych;
 • reprezentowanie zamawiających i wykonawców:
  • przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • w sporach z instytucjami zarządzającymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych (m.in. w zakresie zasadności nałożenia korekty na dofinansowanie).

Kariera zawodowa

 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • do 2023 SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp. k.
 • 2021–2022 DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Sp.k.
 • 2016–2021 Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy Sp. k.
 • 2015–2016 SPS Tax & Law Szkudlarek i Wspólnicy Sp. k.

Edukacja

 • od 2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Aplikacja radcowska
 • od 2020 SWPS Uniwersytet humanistycznospołeczny, Program seminariów doktorskich
 • 2011–2016 SWPS Uniwersytet humanistycznospołeczny, Wydział Prawa

Wyróżnienia

 • Stypendium Rektora SWPS dla najlepszych studentów za lata 2012-2015 (czterokrotnie)

Projekty

Udział w konferencjach naukowych, w tym m.in.:

 • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie w Białymstoku pn. „Postpandemiczna rzeczywistość. Jak koronawirus zmienił świat?”, autor referatu pt. „Zamówienia publiczne w dobie kryzysu – najważniejsze zmiany przeciwdziałające skutkom pandemii CoViD-19” (2023r.)

Publikacje

 • 2018 Współautor publikacji pn. „Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta”, wyd. C.H. Beck

Języki

 • polski
 • angielski