Kancelaria JDP doradzała Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w złożonej restrukturyzacji zatrudnienia w wyniku połączenia z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Farmaceutycznym.

Doradztwo JDP obejmowało opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii dotyczącej aspektów pracowniczych po przejściu zakładu pracy. Wsparcie JDP koncentrowało się przede wszystkim na metodyce rokowań z zakładowymi organizacjami związkowymi w związku z zakładowymi układami zbiorowymi. W ramach wsparcia zostały opracowane także rozwiązania prawno-pracownicze mające na celu optymalizację sytuacji ekonomicznej Instytutu przejmującego zasoby Instytutów włączanych. W skład zespołu uczestniczącego w projekcie weszli: dr Marcin Chomiuk, radca prawny i partner oraz Barbara Kaczała, radca prawny.