Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS doprowadziła do oddalenia powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Sprawa dotyczyła powództwa wytoczonego przez jednego z deweloperów wiodącemu dealerowi samochodowemu reprezentowanemu przez prawników JD&P.

Postępowanie o zwrot wynagrodzenia toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Reprezentujący pozwanego prawnicy z kancelarii JD&P doprowadzili do oddalenia powództwa w całości. W postępowaniu doradzali: Zbigniew Jara (partner), Andrzej Sokołowski (partner), Michał Urbański (senior associate) i Piotr Stenko (associate).

Media:
Jara Drapała & Partners z sukcesem w procesie o zapłatę