Prowadzimy doradztwo dla konsorcjum wiodących wykonawców specjalizujących się w realizacji inwestycji liniowych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane zawartej ze spółkami zależnymi Miasta Stołecznego Warszawy. Celem jest podwyższenie wynagrodzenia odzwierciedlające zmiany na rynku usług budowlanych, jakie wystąpiły od chwili kalkulacji oferty na wykonanie umowy do chwili obecnej oraz zawarcie aneksu do umowy.

W toku przygotowania wniosku współpracowaliśmy z renomowanym zewnętrznym doradcą technicznym, dzięki czemu wniosek o zawarcie aneksu zawiera propozycję wprowadzenia do umowy unikatowej formuły waloryzacyjnej umożliwiającej przywrócenie równowagi ekonomicznej między stronami.