Kancelaria JDP zapewniła kompleksowe wsparcie prawne jednemu z największych wykonawców inwestycji kubaturowych w Polsce przy zawieraniu aneksu waloryzacyjnego. Kontrakt dotyczył modernizacji unikatowego obiektu widowiskowo-sportowego, a jednym z zadań wykonawcy było zachowanie jego wyróżniającej się architektury.

Doradztwo JDP było skoncentrowane wokół najważniejszego problemu, z jakim spotkali się wykonawcy w ostatnich latach – wybuchem wojny w Ukrainie i pandemią COVID-19. Z powodu wzrostu cen wywołanych przerwaniem łańcucha dostaw oraz nałożeniem embarga na kluczowe materiały, wykonawcy groziło realne ryzyko poniesienia wysokiej straty przy realizacji inwestycji.

Z tego względu JDP przygotowało kompleksowy wniosek o zawarcie aneksu do kontraktu, przedstawiając wielowątkowy wpływ konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i pandemii nie tylko na realizację tej konkretnej inwestycji, ale także ogólnie na rynek budowlany w Polsce. Dzięki wsparciu udzielonemu klientowi, strony zawarły aneks o wartości ponad 30 mln złotych, który oddaje zmiany cen w gospodarce w latach 2020-2022 roku.

Dodatkowo siła argumentacji sporządzonej przez JDP pozwoliła na uniknięcie wielomiesięcznych negocjacji i na zmianę kontraktu w ciągu zaledwie kilku miesięcy.