Kancelaria JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla konsorcjum wiodących wykonawców infrastruktury drogowej w zakresie wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z realizowanej umowy o budowę drogi ekspresowej S3.

Celem wniosku jest uzyskanie waloryzacji odzwierciedlającej rzeczywisty wzrost cen materiałów i kosztów wykonania od chwili zawarcia umowy do chwili obecnej poprzez zawarcie aneksu do umowy.