Kancelaria JDP doradzała na rzecz wiodącego międzynarodowego dostawcy komponentów dla branży samochodowej w związku z negocjacjami i zawarciem złożonego porozumienia restrukturyzacyjnego ze swoim podwykonawcą w Polsce.

Doradztwo obejmowało opracowanie koncepcji dalszej współpracy w obszarze produkcji komponentów oraz udzielenia wsparcia finansowego na rzecz kontrahenta, w tym udział w negocjacjach i doprowadzenie do zawarcia porozumienia. Wsparcie JDP koncentrowało się przede wszystkim na zabezpieczeniu spółek na wypadek niewypłacalności podwykonawcy, w tym na doprowadzeniu do niezakłóconego zwrotu klientowi maszyn i narzędzi znajdujących się w zakładzie kontrahenta. W toku negocjacji konieczne było wypracowanie takich rozwiązań, aby nie naruszyć planu produkcji i dostaw.

Projekt prowadzili radca prawny Zbigniew Jara i radca prawny Barbara Kaczała przy wsparciu radcy prawnego dra Marcina Chomiuka i radcy prawnego dra hab. Bogusława Lackorońskiego.