JDP doradzało liderowi z branży biotechnologicznej w przeglądzie przyjętych rozwiązań z zakresu systemu zarządzania zgodnością. Wsparcie obejmowało weryfikację istniejących w spółce mechanizmów compliance pod kątem spełnienia wymogów prawnych, a także przygotowanie propozycji zmian. W ramach pracy nad projektem ekspertki JDP przeanalizowały w szczególności procedury i polityki z obszaru weryfikacji kontrahentów, antykorupcji, RODO czy ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości. Wyzwaniem okazały się zwłaszcza prace nad ostatnią z procedur, której formuła w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów uległa znacznej modyfikacji.

Projekt miał charakter interdyscyplinarny i wymagał kompleksowego podejścia uwzględniającego nie tylko formalne aspekty funkcjonowania procedur i polityk, ale również ich wzajemną spójność oraz praktyczne stosowanie.

Ekspertki JDP prawa pracy i RODO zajmujące się projektem: adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej, r. pr. Anna Matusiak-Wekiera, r. pr. Barbara Kaczała i ­adw. Magdalena Bartnik.