W dniach 20-21.10.2017 w Warszawie odbędzie się 5. Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ, UW i UwB.

Współorganizatorem konferencji jest Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P), którą jako moderator i panelista będzie reprezentował mec. Marcin Chomiuk.

Podczas konferencji odbędą się dyskusje na temat prowadzenia działalności gospodarczej i doradztwa prawnego w Polsce i w Niemczech, a także wykłady z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa konkurencji,

prawa nieruchomościowego i ubezpieczeniowego.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tu: 2017 Programm Alumnikonferenz

Kontakt: spn.wpia@uw.edu.pl