Już niebawem wejdą w życie przepisy zmieniające Kodeks spółek handlowych w zakresie dokumentów akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Adam Usiądek komentuje, jak dematerializacja akcji wpłynie na prawa akcjonariusza.

Pierwszy artykuł z cyklu tutaj