Zapraszamy na webinar organizowany przez Wydawnictwo BMP, podczas którego wystąpi adw. Adrian Andrychowski – Senior Associate w kancelarii JDP

Temat: Co zrobić jak nie płaci ci kontrahent?

Data: 27 października br. | godz. 13.30


Zapisz się


Wydarzenie skierowane jest do działów prawnych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie wierzytelnościami w danej organizacji oraz do zarządów.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną takie tematy jak:

  • Od czego zacząć proces odzyskiwania należności? Wezwanie do zapłaty, wpis do krajowego rejestru dłużników, wstrzymanie współpracy itp.
  • Zabezpieczenie roszczenia, czyli jak uzyskać przewagę i wywrzeć presję na kontrahencie przed rozpoczęciem postępowania sądowego
  • Droga sądowa dochodzenia należności
  • Wpływ zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych na dochodzenie zapłaty od niepłacącego kontrahenta (dot. postępowania nakazowego, zabezpieczenia roszczeń)
  • Jak odzyskać należności od zagranicznego podmiotu (zarys tematu)

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Więcej o webinarze