Zachęcamy do lektury alertu, w którym przedstawiamy nowe zasady składania wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego.

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które zmieniły organizację służb podatkowych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji podatkowych.

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS. W konsekwencji, zmianie uległy również wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.

Alert