1 czerwca br. wejdzie w życie nowelizacja art. 6471 Kodeksu cywilnego, która istotnie zmienia dotychczasową regulację odpowiedzialność solidarnej inwestorów i generalnych wykonawców za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Zachęcamy Państwa do lektury załączonego alertu, w którym szczegółowo omawiamy zakres zmian i niektóre praktyczne skutki.

Alert – Nowelizacja art. 647[1] k.c._Istotne zmiany regulacji odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy