Zapraszamy do lektury alertu podatkowego na temat obowiązków spółki, która wypłaca dywidendę.

Alert JD&P_Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę