W dniu 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dotyczący opodatkowania płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu usług wykonywanych poza terytorium Polski (sygn. akt: II FSK 3587/14).

W związku z powyższym zapraszamy do lektury alertu, w którym omówimy nowe przepisy oraz ich skutki i ryzyka dla podatników.

Zachęcamy również do weryfikacji dotychczasowych wypłat na rzecz zagranicznych usługodawców pod kątem obowiązków płatnika podatku w celu określenia potencjalnego ryzyka, jakie w związku z tym może ciążyć na firmie oraz podjęcia odpowiednich kroków w celu jego ograniczenia.

Alert podatkowy