Miło nam poinformować, że mec. Marcin Chomiuk obronił z wyróżnieniem doktorat z prawa cywilnego pod tytułem „Charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego”. W pracy przeanalizował charakter prawny oświadczenia patronackiego (ang. Letter of comfort, niem. Patronatserklaerung) w prawie polskim, w ujęciu prawno-porównawczym. Występuje on zazwyczaj w relacjach prawnych z udziałem koncernów i stanowi zabezpieczenie wierzytelności. Cieszy się dużą popularnością w obrocie międzynarodowym. Praca Marcina Chomiuka jest pierwszym opracowaniem monograficznym tej instytucji w odniesieniu do prawa polskiego.

Pracę doktorską mec. Chomiuka bardzo wysoko oceniono ze względu na dojrzałość i dobór argumentacji. Doceniono również fakt, iż poruszane zagadnienie jest nowatorskie na rynku polskim oraz w sposób praktyczny analizuję literaturę i orzecznictwo obce.

Obrona pracy odbyła się 2 czerwca 2020 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Promotorem pracy był Prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała, a recenzentami: Prof. dr hab. Piotr Machnikowski (UWr) i Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil.

Gratulujemy sukcesu!