Wiele organizacji korzysta z tzw. delegowania pracowników. Dotyczy to zwłaszcza międzynarodowych pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników do wykonywania zadań na rzecz zagranicznych spółek. W zależności od okresu, na jaki jest wysyłany pracownik, mogą mu przysługiwać uprawnienia wynikające z przepisów polskich i zagranicznych.

Dopełnienie związanych z tym obowiązków uchroni pracodawcę przed negatywnymi konsekwencjami mogącymi wyniknąć z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

W szczególności dotyczy to kwestii:

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury artykułu Aleksandry Pisarek „Delegowanego mogą obejmować mieszane warunki zatrudnienia” w dzienniku „Rzeczpospolita”.

>>Link do artykułu<<