W ostatnim numerze kwartalnika o nowoczesnej infrastrukturze i budownictwie: Euroinfrastruktura XXI (nr 3, wrzesień-listopad) ukazały się dwa artykuły opracowane przez ekspertów z kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS:

Transgraniczne usługi budowlane a odwrócony VAT – autorstwa Doroty Dąbrowskiej (doradcy podatkowego)

Zgłoszenie podwykonawcy robót budowlanych – nowelizacja art. 647 [1] k.c. a dotychczasowe przepisy Prawa zamówień publicznych – autorstwa Filipa Rasały (radcy prawnego) i Iwo Franaszczyka (Associate).

Zapraszamy do lektury!

Euroinfrastruktura XXI