Dr Marcin Chomiuk – Przewodniczący Komisji prawnej/ Legal Tech AHK Polska – przedstawi zmiany do Kodeksu spółek handlowych w trakcie otwartego posiedzenia Komisji prawnej / Legal Tech AHK Polska. Zapowiadane zmiany przewidują wprowadzenie prawa koncernowego, aktywizację rad nadzorczych oraz zasadę business judgement rule dla zarządów, której zachowanie może zwalniać członków organów spółek z odpowiedzialności majątkowej.

Spotkanie odbędzie się on-line 11 września br. o godz. 10:00.

Rejestracja